søndag 2. mai 2010

Én karakter i norsk

Jeg var på kurs på tirsdag, arrangert av FAU. Kurset handlet først og fremst om muntlig eksamen i norsk, men Lisbeth Norendal ved Fana Gymnas, fortalte også om et forsøk de har hatt, dette skoleåret, med én karakter i norsk på vg1 og vg2. Fana Gymnas oppfordrer flere skoler til å søke. De har opplevd prosjektet som svært positivt, og skal fortsette prosjektet også neste år.

Fana Gymnas har mange gode argumenter for å søke Utdanningsdirektoratet om å få gi én karakter i norsk på vg1 og vg2. De viser blant annet til at man i vg1 og vg2 har en time mindre i faget enn under R94. Samtidig har man nå en karakter mer å dokumentere, nemlig sidemål i Vg1. Dette har ført til at arbeidet i faget er blitt svært konsentrert om vurdering. Lærernes fokusering på å få nok karaktergrunnlag har gått ut over fordypning og konsentrasjon i mange av emnene i faget.

I søknaden til utdanningsdirektoratet påpeker også Fana Gymnas at kompetansemålene i norskfaget for de tre årene, tydelig sier at elevene skal kunne skrive like godt på begge målformer. Læreplanen nevner også en rekke muntlige aktiviteter elevene skal øves opp i. Dermed kan det hevdes at dette er garanti god nok for at elevene blir opplært i det faget krever, uten at de trenger en egen karakter for hver disiplin.

Forslaget om én karakter i norsk på vg1 og vg2 kan, i følge Fana Gymnas, heller ikke oppfattes som særlig kontroversielt, i og med at det kun er karakteren til våren i Vg3 som er sluttvurdering, dvs. standpunktkarakter i norsk.

Norsklæreres arbeidsmengde er ikke tatt med som et argument i søknaden til utdanningsdirektoratet. En slik endring kan likevel, med stor sannsynlighet, føre til at færre norsklærere slutter i jobben. Mange nye norsklærere peker på vurderingspresset i faget som svært belastende. Det er rett og slett vanskelig å gi god undervisning når store deler av arbeidsdagen går med til vurdering- og dokumentasjonsarbeid. Dersom man kan gi én karakter i norsk, vil man få mulighet til å dvele lenger ved ulike deler av faget, fordi man ikke hele tiden trenger å fokusere på at man må skaffe seg karaktergrunnlag i tre ”fag”. Undervisningen vil trolig også bli mer helhetlig dersom man ikke trenger å tenke på hvor man skal plassere for eksempel arbeid med sammensatte tekster. Dette er utfordrende i dag.

Jeg tror at én karakter i norsk vil komme både elever og lærere til gode. På kurset ble det diskutert hvorvidt redusert karakterantall også vil redusere norskfagets stilling. Personlig tror jeg ikke at elevenes motivasjon for norskfaget vil bli svekket ved at det gis færre karakterer. Tvert i mot, Fana Gymnas opplever at sidemålet har fått en ny status nå som eleven må ha god karakter i sidemålet for at norskkarakteren skal bli over middels.

Kanskje er dette veien å gå? Det er i alle fall verdt å prøve... :)

13 kommentarer:

 1. Fint og fornuftig innspill. Bra at du deler andres erfaring med forsøk, og viser at det er andre veier å gå i norskfaget. Mange av målene i faget passer heller ikke inn i noen av karakterene, da de er vanskelig å definere som muntlige eller skriftlige. Jeg tror definitivt dette er veien å gå! Det vil gi et mer interessant norskfag med rom for å fordype seg og gjøre mer av det som er morsomt i norskfaget.

  SvarSlett
 2. Bra! Jeg holder på å utdannet meg som norsklærer, men er blitt livredd etter praksis. Håper inderlig det blir gjort noe med faget før jeg skal ut i jobb :)

  SvarSlett
 3. Praksissjokk er helt normalt :)
  Men ja, håper det skjer en endring raskt!

  SvarSlett
 4. Hege Cruickshank9. mai 2010 kl. 18:54

  Det er vel ganske klart at dette er det første steget på veien mot én karakter, også etter VG3. Og én karakter i norsk på vitnemålet er en svekkelse av fagets status og tyngde.

  SvarSlett
 5. Lise Larsen, journalistikkstudent12. mai 2010 kl. 08:46

  Jeg finner ingen kontaktinformasjon her på bloggen, men har du en mailadresse det er mulig å nå deg på?

  SvarSlett
 6. Hege: Jeg håper at dette er et steg på veien mot én karakter, også etter Vg3. Det kan ikke være min oppgave å redde fagets status og tyngde. Elevene mine kan gå ut med 6 karakterer i norsk. Det ønsker jeg ikke... Men en ordning med standpunkt etter hvert år vil sørge for at faget vil veie tungt på vitnemålet. Det kan kanskje være en løsning som er bedre enn den vi har i dag...

  Lise: solrunl@online.no

  SvarSlett
 7. Jeg kjenner jeg kan leve godt med tre, men da må de få meningsfylte merkelapper. Hovedmål, sidemål og muntlig er bare tre måter å uttrykke den samme kompetansen på og skaper en uoversiktlig vurderingssituasjon for alle. Gi karakterene unikt innhold og reduser bredden i faget til fordel for reell mestring av færre elementer, så begynner det å ligne noe. En karakter pr år er selvsagt også en mulighet, men da mister vi noe av muligheten til å arbeide langsiktig - og det er kanskje den største fordelen med norskfaget i forhold til andre fag i vgs.

  SvarSlett
 8. "...Fana Gymnas opplever at sidemålet har fått en ny status nå som eleven må ha god karakter i sidemålet for at norskkarakteren skal bli over middels."

  Her er du inne på noe vesentlig. Jeg tror at en helhetlig norskkarakter vil være motiverende.

  SvarSlett
 9. "Og én karakter i norsk på vitnemålet er en svekkelse av fagets status og tyngde. " Status og tyngde? Lurer på hva det vil si. Tyngde vil vel kanskje si rettebyrde.

  SvarSlett
 10. Eg skal ikkje bli norsklærar sjølv, men eg kan hugse frå skulen at det var strevsamt også for elevane og skulle ha tre karakterar i et fag. Eg syntes det var vanskeleg å vite som elev kva som skulle til for å få ein god munnleg karakter. Frå ein lærars synspunkt er det heller ikkje vanskeleg å sjå kvifor man vil slå saman karakterane. Den største fordelen eg kan sjå med å ha tre karakterar er for elevar som sliter veldig med faget. Da vil læraren automatisk sjå nøye på eleven innanfor de ulike instansane slik at eleven har ein sjans til å vise kva han/hun er god for i faget og at den eleven har mulegskapen til å kunne vise til ein god karakter i norskfaget. Dette er derfor ein viktig diskusjon, som du seier er eg einig i at det er verdt eit forsøk for så å kunne sjå på dei positive og dei negative sidene og sette dei opp mot kvarnadre.

  SvarSlett
 11. Å la hovudmål og sidemål vere ein del av same karakter, trur eg kan bli problematisk. Så lenge læraren sjølv tek ansvar og ivaretek sidemålsundervisninga kan det vere positivt. På den andre sida er blir det lettare å kutte ned på undervisninga i sidemål, viss elevane ikkje får karakter i det. For å kunne ha bere ein karakter til faget må ein også setje krav til at læraren held sin del av avtalen og let karakteren bestå, ikkje berre hovudmål, som er det som er enklast kanskje å karaktersetje, men like mykje sidemål og munnleg kompetanse.

  SvarSlett
 12. Kanskje karakteren i hovedmål og sidemål hunne slås sammen til en karakter , -nemlig norsk skriftlig. Så kunne man i tillegg hatt en karakter i norsk muntlig. Da ville man gått ned fra tre til to karakterer i norsk, og såpass som to karakterer bør man ærlig talt ha i et så stort og omfattende fag som norsk. Men fra tre til to standpunktkarakterer i faget ville jo hjelpe.
  For jeg mener norskfaget er kanskje det mest arbeidskrevende faget å undervise i for en lærer. Har undervist i norsk og historie, og historie er et mye mindre arbeidskrevende fag å undervise i for en lærer.

  SvarSlett
 13. Hei lektor Laastad!

  Flott innlegg. Jeg lurte litt på om det er tenkt på hvordan dette vil bli for de elevene som har gått ut fra VGS før denne ordningen eventuelt trer i kraft? Alle disse elevene sitter jo i dag med 3 karakterer i faget, vil disse få slått sammen disse standpunktkarakterene til èn?

  Hva tror du sannsynligheten for at skjer? Synes personlig det høres ut som en god løsning :-)

  Ha en fin dag!

  SvarSlett