torsdag 14. mars 2013

VURDERING MED SKJERMVIDEO

Her viser jeg hvordan jeg vurderer med skjermvideo. Jeg har tro på at kombinasjonen av det auditive og visuelle, fører til et økt læringsutbytte for elevene. Samtidig sparer jeg også tid på å vurdere på denne måten.