søndag 30. august 2009

Mitt tidsregnestykke skoleåret 09/10

  NORMALÅRSVERK= 1687,5 timer
  Planleggingsdager

  37,5t

  Undervisning (á 60min)

  476,0t

  Stilretting m/fremovermelding (o,5t/pr. stk.)

  345,0t

  Timeplanfestet samarbeidstid

  80,0t

  Møter oppsatt pr. dags dato (dette vil øke)

  37,0t

  Prøveretting m/fremovermelding (0,5t/pr.stk.)

  196,0t

  Midtveisvurdering/elevsamtale

  98,0t

  Forarbeid undervisning (1t/pr. undervisningstime)

  476,0t

  Elevkontakt epost (15min pr. elev pr. termin)

  24,0t

  Elevkontakt/friminutt/kopieringstid/bytte rom

  177,0t

  Fraværsføring Skolearena (1t pr. uke)

  38,0t

  Sum +297,0t.
  Mitt årsverk blir dermed på 1984,5timer.
  Klasse
  Elev-
  tall
  Antall
  norsk-
  stiler
  pr. år
  totalt
  Antall
  prøver
  pr. år totalt
  Antall
  frem-
  føringer
  pr. år
  totalt

  Antall vurderings-
  situasjoner
  pr. år totalt
  Norsk Påbygg vg2-nivå + StVg2
  27
  324
  108
  54
  486
  Norsk Påbygg vg3-nivå
  16
  192
  64
  32
  288
  Norsk Vg1 Tip B
  14
  84
  56
  28
  168
  Norsk Vg1 RM+NA
  15
  90
  60
  30
  180
  Samf. Vg2 HS+RM+
  NA+
  Tip
  26
  0
  104
  52
  156


  Sum
  98
  690
  392
  196
  1278

fredag 21. august 2009

Så var vi i gang igjen!

Det er alltid spennende med oppstart av et nytt skoleår. Jeg var svært nysgjerrig på hvilke klasser jeg skulle få, og hvordan timeplanen ville se ut. For min del ble det en positiv overraskelse. I år får jeg nemlig ha flere klasser med samme læreplan. Det lover bra når det gjelder tiden som går med til planlegging. Jeg fikk også kontaktlæreransvar for påbyggsklassen, en fin gjeng som jeg gleder meg til å bli bedre kjent med.

Nytt fra i år vil være et forsøk på å periodisere norsk sidemål og norsk hovedmål. Dersom elevene er enige, vil jeg gjerne at de jobber med sidemål frem til januar, og at de deretter jobber med hovedmål frem mot eksamen. Det er ikke uvanlig at elevene i Fusa blander bokmål og nynorsk når de skriver. Jeg tror derfor at dette kan være en gunstig arbeidsmåte, både for dem som har bokmål, og for dem som har nynorsk, som hovedmål.

Ellers er jeg nå i starten opptatt av å lage gode planer og avtaler med elevene. Jeg er spent på hva elevene selv foreslår når det gjelder frister, og ikke minst konsekvenser av å ikke holde fristene. Et klart svar fra Utdanningsdirektoratet på dette er det jo ikke lett å få (Se Marita Aksnes’ blogginnlegg)

Foto: CC-Lisensiert av PhOtOnQuAnTiQuE på Flickr