torsdag 29. januar 2009

Glog i Norsk Taf2

I går fikk elevene i TAF2 i oppgave å lage en glog. Gloggen skulle ta utgangspunkt i en musikkvideo eller en reklamefilm. Vi holder for tiden på med emnet sammensatte tekster. Læreplanen sier at elevene skal kunne kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i fremføringer og presentasjoner. De skal også kunne bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster. De fikk derfor i oppgave å publisere gloggen på bloggene deres. Eksempelet under er det Hanne som har laget.
Solgunn valgte en litt annen type reklame

mandag 26. januar 2009

Gruppeoppgave i samfunnsfag

I samfunnsfag holder elevene i Taf2 nå på med et gruppearbeid om politikk. I følge læreplanen skal elevene kunne identifisere grunnleggende forskjeller mellom de politiske partiene i Norge, og argumentere for ulike politiske ståsteder. De skal også kunne gjøre rede for styreformen og de viktigste politiske styringsorganene i Norge.

Jeg har delt elevene inn etter følgende tema:
Storting
Regjering
Fylkeskommune og kommune
Politiske parti
Organisasjoner

Elevene må selv komme frem til problemstillinger som er i tråd med læreplanmålene.

Prosjektet skal munne ut i både et skriftlig arbeid og en fremføring. Fremføringen blir vurdert etter følgende vurderingskriterier

Litt om det å skrive blogg

Taf 2- klassen min har nettopp begynt å skrive blogg. Mange var skeptiske i starten, men nå har alle blitt enige om at dette skal prøves, iallefall frem til vinterferien. Klassen skal selv få bestemme om dette er noe de vil fortsette med også etter vinterferien. Bloggskriving dekker læreplanmål både i norsk og engelsk. Antakelig velger elevene å blogge i samfunnsfag også.