torsdag 12. april 2012

RETTING MED SCREENCAST-O-MATIC

Nå er det ca. 3 måneder siden jeg lovde et blogginnlegg om erfaringen med å bruke Screencast-O-Matic til retting av norsktekster. Jeg har nå fått prøvd dette både på vg1-, vg2- og vg3-nivå. I utgangspunktet ønsket jeg å rette tekster muntlig fordi tilbakemeldingene på undervisningsevalueringen i høst viste at elevene foretrakk muntlige tilbakemeldinger framfor skriftlige. Jeg hadde også et håp om at denne løsningen kunne spare meg for tid. Etter å ha rettet noen besvarelser på denne måten, innser jeg at det også er andre fordeler ved å rette slik. Jeg er blant annet blitt flinkere til å påpeke det positive, rett og slett fordi jeg får tid til å utbrodere litt mer enn det jeg får tid til når jeg retter skriftlig. Elevene forteller også at det er lettere å forstå hva jeg egentlig mener. Når jeg retter skriftlig får elevene som regel bare korte kommentarer (Og/å-feil, kommafeil, feilstaving osv). Når jeg retter muntlig og filmer skjermen samtidig, kan jeg enkelt forandre elevenes tekst slik at feilskrevne ord blir rette, flytte på komma eller dele opp avsnitt. De kan med andre ord se på skjermene deres hva jeg kunne ønske at de hadde gjort annerledes. Tidligere har jeg rettet med retteprogrammet Markin. Elevene har da fått en klikkbar fil tilbake med linker til nettsider med selvrettende oppgaver. På den måten har de fått jobbe videre med egne feiltyper. Dette kan de ikke gjøre når tilbakemeldingen fra meg er en videofil. På en annen side er det ikke noe i veien for å legge ut disse pekerne i en mappe på It’s learning, og be elevene jobbe videre der.

Flere som vil prøve?

Dette gjør jeg trinn for trinn:

1.       Jeg åpner elevenes besvarelser direkte fra It’s learning.

2.       Jeg leser igjennom, og markerer noe av det jeg tenker at jeg må huske å kommentere.

3.       Jeg går til nettsiden Screencast-O-Matic.com, og klikker "Start Recording". Ingen nedlasting av program er nødvendig.

4.       Når jeg har klikket "Start Recording", går jeg tilbake til elevbesvarelsen.

5.       Jeg tilpasser området som skal filmes (Den stiplede firkanten)

6.       Jeg klikker på "recordknappen".

Når man filmer skjermen, bør man markere hvor man er i teksten ved hjelp av musepekeren. Elevene vil se denne som en gul sirkel. Det er derfor lett for elevene å se hvor man er i teksten. Man bør bruke headset med mikrofon for at lyden skal bli bra. Selv er jeg ikke så nøye på at enkelte pustelyder eller «tenkelyder» kommer med. Det viktigste er at elevene får en tilbakemelding de kan lære noe av.