torsdag 29. januar 2009

Glog i Norsk Taf2

I går fikk elevene i TAF2 i oppgave å lage en glog. Gloggen skulle ta utgangspunkt i en musikkvideo eller en reklamefilm. Vi holder for tiden på med emnet sammensatte tekster. Læreplanen sier at elevene skal kunne kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i fremføringer og presentasjoner. De skal også kunne bruke digitale verktøy til presentasjon og publisering av egne tekster. De fikk derfor i oppgave å publisere gloggen på bloggene deres. Eksempelet under er det Hanne som har laget.
Solgunn valgte en litt annen type reklame

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar